Keistimewaan Fadhilah dan Keutamaan Surat Al-Waqi'ah

Nabi Muhammad SAW Bersabda : “Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, Maka ia akan diselamatkan dari kemiskinan, dan surat Al-Waqiah.

Postingan ini juga untuk mengingatkan kepada penulis akan kedasyatan kekuatan Surat Al-waqi'ah ini. Surat ini sangat terkenal karena ada pesan-pesan Nabi untuk membacanya dengan Rutin. Surat Al-Waqiah itu adalah surat ke 56 di dalam al-qur'an. Terdiri dari 96 ayat. Dan termasuk golongan surat Makkiyah.

keistimewaanalwaqiah

Adapun keistimewaan Keutamaan dan Fadhilah dari membaca surat Al-Waqiah ini adalah :

  1. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah 14 kali setiap habis sholat Ashar, Maka selekas mungkin dikabulkan Do’anya oleh Allah SWT.
  2. Barang siapa membaca 3 kali sesudah sholat Isya dan Subuh, maka ia akan diberi kekayaan oleh Allah dengan pekerjaan yang ringan.
  3. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah 41 kali dalam sekali majelis (tetap tidak pindah sebelum mencapai hitungan 41) maka selekas mungkin Hajatnya dikabulkan Allah SWT terutama dalam hal permintaan Rezeki.
  4. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah 41 kali selama 40 hari berturut-turut tanpa putus satu hari pun, Maka ia akan diberi rizqi yang lapang oleh Allah SWT tanpa susah payah.
  5. Nabi Muhammad SAW Bersabda : “Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, Maka ia akan diselamatkan dari kemiskinan, dan surat Al-Waqiah itu bila dibaca bisa menyebabkan Kaya, oleh sebab itu biasakanlah membacanya dan ajarkan anak-anakMu.”
  6. Sesungguhnya sahabat Utsman bin Affan ingin menghadiahkan sejumlah uang kepada Abdulloh bin Mas’ud tetapi ia menolak pemberian Utsman bin Affan tadi, kemudian Utsman bin Affan berkata : “Belanjakanlah uang ini untuk anak-anakmu.” Ia menjawab:”Apakah engkau takut mereka akan kekurangan.?” Sesungguhnya mereka telah aku perintah agar membaca surat Al-Waqiah, karena aku mendengar Sabda Nabi SAW:”Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam maka ia tidak mengalami kekurangan selamanya.”
  7. Barang siapa membaca nya setiap habis shalat fardhu, maka ia akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya, Terutama dalam hal Rizqi.
  8. Bila surat Al-Waqiah ini dibaca didekat orang yang sedang sakit keras, maka orang yang sakit tersebut insya Allah lekas diberi kesembuhan oleh Allah.


Memang ada sumber menerangkan dan menjelaskan tentang hadist dhoif atau lemah tetapi ada juga yang membenarkannya. yang terpenting bagi kita adalah niat iklas mengamalkan dengan hati tulus dan di sertai Doa Insa Allah Rizki akan lancar dengan kehendak Allah. Dan berikut ini juga ada beberapa Hadist untuk memperkuat point-point di atas diantaranya ialah:

1. Ubay bin Ka’b berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Wâqi’ah, ia akan dicatat tidak tergolong pada orang-orang yang lalai.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

2. Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

3. Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah pada malam Jum’at, ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan penyakit dunia. surat ini adalah bagian dari sahabat Amirul Mukimin (sa) yang bagi beliau memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi oleh yang lain.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

4 Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang merindukan surga dan sifatnya, maka bacalah surat Al-Waqi’ah; dan barangsiapa yang ingin melihat sifat neraka, maka bacalah surat As-Sajadah.” (Tsawabul A’mal, hlm 117).

5. Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah sebelum tidur, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama.” (Tsawabul A’mal, halaman 117).

6. Ibn Mardawaih daripada Anas: Kasyf al-Khafa, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Surah al-Waqiah adalah surah kekayaan. Hendaklah kamu membacanya dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kamu.”

7. Riwayat daripada Ibn Mas‘ud: al-Azkar, al-Jami al-Soghir, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sesiapa yang membaca surah al-Waqiah pada setiap malam ia tidak akan ditimpa kefakiran.”

8. “Ajarkanlah surah Al-Waqi’ah kepada isteri-isterimu. Kerana sesungguhnya ia adalah surah Kekayaan.” (Hadis riwayat Ibnu Ady)

9. Berkata Masruq: “Siapa ingin mengetahui cerita orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian, serta cerita ahli surga dan ahli neraka, penduduk dunia dan akhirat, maka bacalah surat Al-Waqi’ah”. (Tafsir Jamal, Juz IV halaman 269)

Itulah Keutamaan Keistimewaan Fadhilah Atau Faidah Surat Al-waqi'ah (jawa:wakiah). dan masih banyak lagi keistimewaan, keutamaan, kedasyatan surat surat Al-Qur'an yang lain. tentunya bagi yang sudah mengamalkannya silahkan berbagi cerita dan pengalamannya disini.

Posting Komentar