7 Panglima Besar Islam Yang Tak Terkalahkan

Dalam sejarah Islam dikisahkan ada beberapa Nama panglima besar yang hebat dan mendapat tugas Penting untuk memberi komando bagi Pasukan kaum Muslimin

Dalam Penyebaran Agama Islam, Islam tersebar ke segala penjuru dunia atas perjuangan yang tidak Mudah dan di sertai Tak kenal lelah. Segala rintangan telah kaum Muslimin hadapi untuk menyeru sekalian umat manusia agar menerima Agama Islam sebagai Pegangan hidupnya. Dan tidaklah mudah untuk melaluinya, Karena harus ditempuh dengan jalan peperangan demi peperangan yang tidak terhitung jumlahnya. Meski Pada Awalnya Islam Hanya Bertahan Namun Berkat Kegigihan Para Sahabat, Pasukan Musliminpun Berganti Menyerang.


Komando Perang Islam

Dalam sejarah Islam dikisahkan ada beberapa Nama panglima besar yang hebat dan mendapat tugas Penting untuk memberi komando bagi Pasukan kaum Muslimin. sehingga Dengan Semangat, Taktik dan Strategi. mereka Selalu berhasil dalam memenangkan setiap Pertempuran-pertempuran besar yang terjadi. Berikut ini Merupakan Nama-nama di antara para panglima Besar Muslim yang dikenal hebat Serta handal dalam menyusun strategi dan Formasi perang dalam sejarah Besar Islam, Antara Lain:

1. Khalid bin Walid (585-642).
Khalid bin Walid Merupakan salah seorang sahabat Nabi yang dikenal ahli dalam Hal Menyusun Strategi Perang. Selama Beliau Mulai ditunjuk sebagai Komando panglima perang kaum Muslimin, Beliau tidak pernah mengalami satupun kekalahan dalam setiap peperangan yang dipimpinnya. Dibawah komandonya pula Jazirah Arab untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Bisa bersatu dalam satu Kekhalifahan. Karena keberanian dari Khalid bin Walid mendapat Gelar yaitu Saifullah al Maslul yang artinya Sipedang Allah yang Terhunus. Beliaulah Satu-satunya Panglima Perang Yang di Pecat Karena Tak Mempunyai Kesalahan.

2. Abu Ubaidah bin Al Jarrah.
Ialah salah Satu Seorang Sahabat yang menjadi kepercayaan Nabi dan selalu menyertai Rasulullah dalam setiap peperangan yang selalu beliau ikuti. Beliau Bahkan Sempat pernah di rekomendasikan Untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah, meski Demikian akhirnya Abu Bakar Rodhiallahu Anhu yang terpilih. Beliau pernah ditunjuk dan di Beri wewenang menjadi panglima perang dikala memimpin pasukan Muslimin saat berperang melawan Kekaisaran Romawi. Beliau juga memiliki peran Penting Dalam memimpin Komando pasukan Muslimin dalam menaklukkan wilayah Syam di wilayah Suriah. Di bawah komandonya itu seluruh wilayah Syam Bertekuk Lutut di bawah kekuasaan Pasukan Muslim, Mulai dari tepi sungai Furat di sebelah timur hingga Asia kecil di sebelah utara.

3. Syurahbil bin Hasanah ( 583-639).
Tak Berbeda dengan Yang Lain, Beliau ini Merupakan salah satu Seorang sahabat Nabi yang pernah ditunjuk dan di Beri Wewenang sebagai panglima dalam berbagai peperangan dan penaklukan. terutama pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Beliau merupakan salah satu komandan Lapangan selama penaklukan Muslim di Suriah waktu itu. Beliaupun juga ikut berperan Penting dalam peperangan melawan Bangsa Romawi. Syurahbil bin Hasanah termasuk diantara 10 panglima perang yang dikirim oleh Abu Bakar ke Syam di wilayah Suriah di bawah Wewenang dari Khalid bin Walid dan Selanjutnya di Pegang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah.

4. Saad bin Abi Waqash.
Sahabat Rasul yang Satu ini pun pernah turut serta dalam beberapa peperangan atau Pertempuran seperti perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaibar, serta pembebasan kota (fathu) Mekah. Beliau Juga menjadi salah Satu orang dari 3 orang yang mengibarkan bendera kaum Muhajirin saat pembebasan kota Mekah saat itu. Beliaupun juga pernah ditunjuk sebagai panglima perang dalam kemenangan kaum Muslimin saat Bertempur Mati-matian melawan Pasukan Persia di Qadisiyah. Dengan kemenangan Telak tersebut, wilayah Persia akhirnya menjadi bagian dari kekhalifahan Islam.

5. Amr bin Ash.
Amr bin Ash adalah sahabat Nabi yang Tidak Kalah Reputasinya dengan Panglima Perang yang lain.Selain Beliau adalah pejuang, dan salah seorang panglima yang gagah berani Serta Reputasinya Tak diragukan lagi. Beliau juga dikenal Sebagai diplomat ulung sebagaimana Muawiyah bin Abi Sofyan. Dahulu Sebelum memeluk Agama Islam, Dia pernah memusuhi Islam bersama Khalid bin Walid. Namun Setelah Bergabung serta memeluk agama Islam, ia pun turut serta bersama Rasulullah menaklukan dan merebut kota Mekah dalam peristiwa Peperangan fathu Makkah. Amr bin Ash Merupakan Salah Satu panglima perang yang berhasil Merebut dan Menaklukan Baitul Maqdis dan Mesir dari cengkeraman Bamgsa Romawi. Dalam Kisah diceritakan Bahwa Amr bin Ash pernah pula menjadi gubernur pada masa Khalifah Umar bin Khatab.

6. Shalahuddin Al Ayyubi.
Beliau adalah Seorang jenderal Muslim Tangguh serta pejuang muslim Kurdi yang Berasal dari Tikrit sekitar daerah utara Irak . Beliau Pula yang membangun Dinasti Ayyubiyyah di Mesir, Suriah, dan beberapa Dinasti di Yaman, Irak, Diyar Bakr serta Mekkah Hejaz. Namanya begitu Populer saat itu baik di dunia Islam Maupun di Lingkungan Umat Kristen, karena peran Beliau dalam Peristiwa perang Salib. Jiwa Kepemimpinan, kemampuannya menyusun strategi, sifatnya yang kesatria dan pengampun ketika ia berperang melawan Pasukan salib menjadikan Beliau disegani baik kawan ataupun lawan. Selain Beliau Menjadi panglima perang, Beliau juga dikenal sebagai Ulama. Ia memberi Pelajaran Catatan kaki serta Menguasai jenis keterangan dalam kitab hadits Riwayat Abu Dawud.

7. Thariq bin Ziyad.
Tariq bin Ziyad adalah salah satu seorang jenderal perang dari kekhilafahan Dinasti Umayyah. Ia Merupakan panglima perang yang berhasil membuat Andalusia atau Spanyol Berlutut. Menurut kisah saat kapalnya berhasil menepi di Andalusia, Beliau Berhasil membakar kapal pasukannya di teluk Gibraltar, hal ini Bertujuan supaya Pasukan kaum muslimin terus maju Pantang takut melawan musuh. Pada tahun 712, Ia bersama Musa bin Nushair dengan tentara 18.000 orang berhasil merebut sekitar dua sepertiga Semenanjung Iberia termasuk Barcelona, Portugal dan Saragossa. Ini adalah awal Kemenangan Awal pemerintahan Muslimin di Spanyol sampai tahun 1492.

Posting Komentar